Browary

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

Dziś o nowej instytucji powstałej przy inicjatywie Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, czyli o Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności.

Najpierw o samym centrum:

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności powstało w celu szybkiego, niezależnego i bezstronnego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących żywności. Centrum jest pierwszym prywatnym podmiotem uprawnionym dedykowanym polubownemu rozwiązywaniu sporów dotyczących jakości handlowej produktów spożywczych, ich oznakowania oraz sporów wynikających z organizowanych konkursów i loterii promocyjnych, czy szeroko rozumianej komunikacji z konsumentem związanych z żywnością.

Osoby prowadzące postępowanie posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz doskonałą znajomość prawa żywnościowego. Ponadto Centrum umożliwia skorzystanie z opinii niezależnego eksperta. Co istotne,  złożenie wniosku o rozpoznanie sporu przez konsumenta nie wiąże się z żadną opłatą. Natomiast samo rozstrzygnięcie  sporu nie jest wiążące. Zatem w przypadku gdy konsument uzna, że sprawa powinna być jednak rozstrzygnięta na drodze postępowania sądowego ma do tego prawo, bowiem terminy przedawnienia nie biegną do czasu zakończenia sporu. Skorzystanie z możliwości rozwiązania sporu za pośrednictwem Centrum jest niezwykle wygodne bowiem całe postępowanie może być prowadzone drogą elektroniczną.

Zasady prowadzenia postępowania w sprawie niezależnego i bezstronnego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących żywności określa Regulamin Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności z siedzibą w Warszawie.

Centrum zostało wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod nr 10. Ponadto Centrum znajduje się w wykazie podmiotów ADR Komisji Europejskiej i zostało zarejestrowane na platformie ODR prowadzonej przez KE.

Co robi Centrum?

Centrum Polubowne rozpatruje spory konsumenckie dotyczące:

jakości handlowej produktów spożywczych
oznakowania produktów spożywczych
konkursów i loterii promocyjnych związanych z żywnością
komunikacji z konsumentem związanej z żywnością

Udział przedsiębiorców w Centrum jest dobrowolny.

Jest to ciekawe narzędzie (także dla browarów!), pozwala na rozpatrywanie sporów poza sądami. Zwłaszcza, że dotyczy kwestii dotyczących jakości produktów spożywczych. Nikt tak jak konsumenci piw rzemieślniczych nie są wyczuleni na niską jakość kupowanych piw. Należy się spodziewać, że świadomość swoich praw może przynieść w przyszłości pewne spory na linii browar – konsument. Warto pamiętać, że w takim przypadku istnieje możliwość oddania sprawy pod niezależny arbitraż, który ma pomagać w rozwiązywaniu takich sporów.

Ja na pewno będę monitorował działanie Centrum i na pewno dam znać, gdy jakieś ciekawe spory zostaną tam przedstawione pod osąd.

Źródło: https://www.cprsz.pl/strona-glowna-1

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.