Piwo w internecie

Dochody z bloga a podatki

Powstające jak grzyby po deszczu blogi o tematyce okołopiwnej często przybierają formę działalności profesjonalnej, a nawet zarobkowej. W sytuacji uzyskiwania dochodu z prowadzonego bloga pojawia się zasadnicza kwestia, a mianowicie […]