BrowaryPiwo bezalkoholowe

Piwo bezalkoholowe a akcyza cz. 1

Piwo bezalkoholowe a akcyza cz. 1

Całkiem niedawno pisałem o kwestii spożywania piwa bezalkoholowego w miejscu pracy, a że rynek piw bezalkoholowych rośnie, temat jest nośny więc spójrzmy na prawne aspekty opodatkowania piwa bezalkoholowego.

Z uwagi na sporą obszerność pozwoliłem sobie podzielić materiał na dwie części.

Piwo bezalkoholowe (tj. napój o zawartości alkoholu nie większej niż 0,5% objętościowo), które powstaje w procesie dealkoholizacji piwa (tj. poprzez pozbycie się alkoholu powstałego w tradycyjnym procesie produkcji piwa), nie stanowi wyrobu akcyzowego i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Tak w skrócie można rozstrzygnąć tę kwestię. Pytaniem jest czemu piwo bezalkoholowe nie jest opodatkowane akcyzą?

Zacznijmy od kwestii podstawowej, a mianowicie czym jest Nomeklatura Scalona, która będzie źródłem odpowiedzi na wiele pytań z zakresu podatku akcyzowego, który to jest podatkiem harmonizowanym na poziomie unijnym (co oznacza, że ustawodawstwa w zakresie akcyzy powinny być możliwie do siebie zbliżone, aczkolwiek pozostawia się możliwość decydowania o pewnych kwestiach władzom krajowym).

Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego – podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Pozwala na sklasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym, tworząc system umożliwiający dokonanie identyfikacji towarów. Jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS). Na poziomie sześciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturą HS. Nadzór nad CN sprawuje Komisja Europejska. Nomenklaturę scaloną określają przepisy: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2657/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Na terytorium Polski stosuje się 99 działów nomenklatury scalonej.

Teraz wiedząc czym jest Nomenklatura Scalona, możemy wrócić do naszej analizy. Ze względu na moc objętościową alkoholu poniżej 0,5% objętości, piwo bezalkoholowe należy klasyfikować na gruncie Nomenklatury Scalonej w obrębie pozycji 2202 (wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009).

Zgodnie z uwagą nr 3 do Działu 22 Nomeklatury:

W pozycji 2202 określenie „napoje bezalkoholowe” oznacza napoje o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % objętości. Napoje alkoholowe klasyfikowane są do pozycji od 2203 do 2206 lub do pozycji 2208, według właściwości.

Powyższy tok rozumowania potwierdzają również Noty Wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej. Zgodnie z Notami Wyjaśniającymi do NS dla pozycji 2203 (piwo otrzymane ze słodu), akapit szósty, lit. b),

pozycja ta nie obejmuje napojów zwanych piwem bezalkoholowym, składających się z piwa otrzymanego ze słodu, których objętościowa moc alkoholu została zmniejszona do 0,5% obj. lub mniejszej (pozycja 2202).

Finalnie potwierdzenie możemy znaleźć w aktach prawa polskiego, w tym w samej ustawie o podatku akcyzowym. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Załącznik nr 1 do ustawy zawiera listę 45 pozycji dotyczących poszczególnych typów wyrobów akcyzowych, z czego poz. 1-41 Załącznika nr 1 definiują poszczególne wyroby akcyzowe poprzez odniesienie się do kodów właśnie Nomeklatury.

W celu ustalenia, czy piwo bezalkoholowe należy do kategorii „napojów alkoholowych” należy odwołać się do ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy

piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

W oparciu o Uwagę 3. do działu 22 Nomenklatury oraz Noty Wyjaśniające do Nomenklatury dla pozycji 2203, Piwo bezalkoholowe należy klasyfikować w obrębie pozycji CN 2202, skoro rzeczywista moc objętościowa alkoholu w piwie bezalkoholowym otrzymanym w procesie dealkoholizacji Piwa jest mniejsza niż 0,5% objętości. W związku z powyższym, piwo bezalkoholowe nie stanowi piwa na gruncie art. 94 ust. 1 jako produkt zawierający mniej niż 0,5% objętości alkoholu oraz produkt pozostający poza zakresem kodów CN 2203 00 i CN 2206 00.

Jednocześnie, skoro Piwo bezalkoholowe ujmowane jest w pozycji CN 2202, nie stanowi ono wina, napoju fermentowanego, wyrobu pośredniego ani alkoholu etylowego na gruncie ustawy o podatku akcyzowym.

Z tych właśnie powodów piwo bezalkoholowe nie jest opodatkowane podatkiem akcyzowym. Niemniej nie sprawa to automatycznie, że jego produkcja jest zwolniona z wszystkich obwarowań prawno – administracyjnych charakterystycznych dla produkcji piwa. Niemniej o tym w kolejnej części niniejszego wpisu.

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.