Handel piwemReklama i Marketing

Alkohol w sklepowej witrynie

Alkohol w sklepowej witrynie

W Polsce ogólnie istnieje zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa. Jak zawsze jednak gdy chodzi o wyjątki, trzeba liczyć się z obostrzeniami i szczegółowymi regulacjami. Praktyka daje nam przykłady, co według organów i sądów może być uznane za naruszenie przepisów prawa normujących dozwoloną reklamę piwa. Dziś o sklepowej witrynie.

Zacznijmy od definicji promocji i reklamy:

2) promocja napojów alkoholowych – publiczną degustację napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych;
3) reklama napojów alkoholowych – publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi;

Nie będę tutaj wynajdywał koła na nowo – w lipcu do tego jak należy wykładać definicję reklamy odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny, który to stwierdził:

Określenie służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych należy rozumieć jako zapewniające, czy wpływające korzystnie na popularyzację tych znaków towarowych. Innymi słowy stosunek podmiotu publicznie rozpowszechniającego znaki towarowe napojów alkoholowych do ich popularyzacji nie ma w istocie znaczenia. Istotne jest, czy swoim zachowaniem, na przykład eksponowaniem w przejrzystej witrynie sklepowej znaków towarowych napojów alkoholowych, przysparza im popularności. W ocenie Sądu kasacyjnego, taka zależność występuje, a zatem eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej – jako oknie wystawowym – znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Może pojawić się w tym miejscu zasadne pytanie. Przecież mamy art. 131 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości? I słusznie stawiane jest to pytanie. Przepis ten bowiem stanowi, że zakazy określone w ust. 1-8 nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

W sukurs idzie nam Naczelny Sąd Administracyjny, który w tym samym wyroku stwierdza:

Nie powinno przy tym budzić wątpliwości, że skoro ustawodawca w art. 131 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednoznacznie dopuszcza możliwość reklamy napojów alkoholowych pod warunkiem prowadzenia jej wewnątrz wskazanych w tym przepisie miejsc (a to: pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży) – to znaczy, że z punktu widzenia reklamy napojów alkoholowych znaki towarowe napojów alkoholowych – o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 3 tej ustawy – nie mogą być widoczne z zewnątrz tych miejsc. Ograniczenie dopuszczalności reklamy napojów alkoholowych wyłącznie do wnętrza wydzielonych do tego miejsc, w sytuacji dopuszczalnego epatowania tą reklamą na zewnątrz wskazanych lokalizacji, czyniłoby bowiem ograniczenia dopuszczalności reklamy mało efektywne. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że wprowadzenie w art. 131 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości ograniczeń przestrzennych miejsc, co do których reklama napojów alkoholowych nie jest zabroniona, nie jest przypadkowa i współgra z celami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przez ograniczanie popularyzowania znaków towarowych napojów alkoholowych pośrednio ogranicza bowiem spożycie napojów alkoholowych, wpływa na zmianę struktury i obyczajów ich spożywania.

W związku z czym należy przyjąć, że w obecnym porządku prawnym eksponowanie napojów alkoholowych, w tym piwa, w witrynie sklepowej jest naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i może być podstawą do cofnięcia zezwolenia na jego sprzedaż. Nadmienię, że także szef PARPA stoi na takim stanowisku. Mnie to nie dziwi. Zasadą jest, że reklama jest zakazana. Skoro tak to wszelkie odstępstwa należy rozpatrywać wąsko. Stąd też zalecam uważać, co umieszcza się w witrynie swojego sklepu.

Cytowane fragmenty pochodzą z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2017 roku, sygn. akt: II GSK 982/17

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.