Browary

Interpretacja podatkowa: straty w browarze

Dziś o ciekawej interpretacji podatkowej dot. rozliczania strat w piwie w przypadku, gdy browar rozlicza się z podatku akcyzowego na zasadzie przedpłaty. Interpretacja ma już dwa lata, ale uważam że warto ją przedstawić szerszemu audytorium.Stan faktyczny:

Firma rozpoczęła produkcję piwa. Obecnie rozlicza się na zasadzie przedpłaty akcyzy, a co za tym idzie, jest zwolniona z posiadania składu podatkowego. Wybicie warzelni Wnioskodawcy to 5 hl. Wybita brzeczka po ochłodzeniu i przepompowaniu do tanków fermentacyjno-leżakowych, jest fermentowana i leżakowana. W trakcie leżakowania kilkakrotnie są odbierane drożdże. Następnie po kilkutygodniowym leżakowaniu Wnioskodawca przepompowuje piwo do tanków wyszynkowych (gotowego piwa). Są to ostatnie zbiorniki pomiarowe, w których Wnioskodawca może odczytać ilość piwa gotowego do sprzedaży. Od momentu wybicia brzeczki w warzelni do przelewu do tanków wyszynkowych, na każdym etapie powstają ubytki w łącznym wymiarze 10 %. Do 25 dnia następnego miesiąca Wnioskodawca składa deklarację AKC-4 dla podatku akcyzowego od piwa, uwzględniając powstałe ubytki rzeczywiste i rozlicza przedpłatę akcyzy dla ilości piwa znajdującego się w tanku wyszynkowym po ubytkach jako ostatniego zbiornika pomiarowego.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Wnioskodawca nie posiada składu podatkowego, produkuje piwo o kodzie CN 2203 00 10 i rozlicza podatek akcyzowy na podstawie przedpłaty akcyzy. Obliczana kwota przedpłaty akcyzy obejmuje kwotę od ilości piwa stanowiącego stratę na poszczególnych etapach produkcji.

 Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy firmie, która dokonuje przedpłaty akcyzy, przysługują normatywne ubytki powstałe w trakcie produkcji, tak samo jak podmiotom, które posiadają skład podatkowy i płacą akcyzę dopiero po sprzedaży wyprodukowanego piwa…

 Organ wydał interpretacje podatkową:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca produkuje piwo o kodzie CN 2203 00 10 w systemie przedpłat akcyzy, poza składem podatkowym. Od momentu wybicia brzeczki w warzelni do przelewu do tanków wyszynkowych, na każdym etapie powstają ubytki w łącznym wymiarze 10 %. Do 25 dnia następnego miesiąca Wnioskodawca składa deklarację AKC-4 dla podatku akcyzowego od piwa, uwzględniając powstałe ubytki rzeczywiste i rozlicza przedpłatę akcyzy dla ilości piwa znajdującego się w tanku wyszynkowym po ubytkach jako ostatniego zbiornika pomiarowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy przysługuje mu ustalenie w drodze decyzji wydanej przez właściwego naczelnika urzędu celnego dopuszczalnych norm ubytków piwa, analogicznie jak podmiotom prowadzącym skład podatkowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, straty powstałe w browarze podczas produkcji piwa w systemie przedpłat akcyzy stanowią ubytki w rozumieniu ustawy i powinny być uwzględniane na takich samych zasadach jak w podmiotach produkujących piwo w składach podatkowych.

Organ stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe, gdyż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, straty, które powstają w browarze Wnioskodawcy na poszczególnych etapach produkcji piwa w systemie przedpłat akcyzy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie mieszczą się w definicji ubytków wyrobów akcyzowych zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a) ustawy i w związku z tym, w stosunku do tych strat piwa, nie mogą być ustalane dopuszczalne normy ubytków wyrobów akcyzowych.

Z art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a ustawy wynika, że ubytkami wyrobów akcyzowych są wszelkie straty wyrobów akcyzowych, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wnioskodawca produkuje piwo w systemie przedpłat akcyzy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a zatem straty piwa powstałe na poszczególnych etapach produkcji w browarze Wnioskodawcy, nie stanowią ubytków w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, a co za tym idzie, w stosunku do tych strat nie znajduje zastosowania przepis art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o ustalaniu dopuszczalnych norm ubytków wyrobów akcyzowych przez właściwego naczelnika urzędu celnego w drodze decyzji oraz przepis art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych do wysokości ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu celnego na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1.

Całość interpretacji dla dociekliwych dostępna pod tym linkiem.

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.