Interpretacja podatkowa: straty w browarze

Dziś o ciekawej interpretacji podatkowej dot. rozliczania strat w piwie w przypadku, gdy browar rozlicza się z podatku akcyzowego na zasadzie przedpłaty. Interpretacja ma już dwa lata, ale uważam że warto ją przedstawić szerszemu audytorium.Stan faktyczny:

Firma rozpoczęła produkcję piwa. Obecnie rozlicza się na zasadzie przedpłaty akcyzy, a co za tym idzie, jest zwolniona z posiadania składu podatkowego. Wybicie warzelni Wnioskodawcy to 5 hl. Wybita brzeczka po ochłodzeniu i przepompowaniu do tanków fermentacyjno-leżakowych, jest fermentowana i leżakowana. W trakcie leżakowania kilkakrotnie są odbierane drożdże. Następnie po kilkutygodniowym leżakowaniu Wnioskodawca przepompowuje piwo do tanków wyszynkowych (gotowego piwa). Są to ostatnie zbiorniki pomiarowe, w których Wnioskodawca może odczytać ilość piwa gotowego do sprzedaży. Od momentu wybicia brzeczki w warzelni do przelewu do tanków wyszynkowych, na każdym etapie powstają ubytki w łącznym wymiarze 10 %. Do 25 dnia następnego miesiąca Wnioskodawca składa deklarację AKC-4 dla podatku akcyzowego od piwa, uwzględniając powstałe ubytki rzeczywiste i rozlicza przedpłatę akcyzy dla ilości piwa znajdującego się w tanku wyszynkowym po ubytkach jako ostatniego zbiornika pomiarowego.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Wnioskodawca nie posiada składu podatkowego, produkuje piwo o kodzie CN 2203 00 10 i rozlicza podatek akcyzowy na podstawie przedpłaty akcyzy. Obliczana kwota przedpłaty akcyzy obejmuje kwotę od ilości piwa stanowiącego stratę na poszczególnych etapach produkcji.

 Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy firmie, która dokonuje przedpłaty akcyzy, przysługują normatywne ubytki powstałe w trakcie produkcji, tak samo jak podmiotom, które posiadają skład podatkowy i płacą akcyzę dopiero po sprzedaży wyprodukowanego piwa…

 Organ wydał interpretacje podatkową:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca produkuje piwo o kodzie CN 2203 00 10 w systemie przedpłat akcyzy, poza składem podatkowym. Od momentu wybicia brzeczki w warzelni do przelewu do tanków wyszynkowych, na każdym etapie powstają ubytki w łącznym wymiarze 10 %. Do 25 dnia następnego miesiąca Wnioskodawca składa deklarację AKC-4 dla podatku akcyzowego od piwa, uwzględniając powstałe ubytki rzeczywiste i rozlicza przedpłatę akcyzy dla ilości piwa znajdującego się w tanku wyszynkowym po ubytkach jako ostatniego zbiornika pomiarowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy przysługuje mu ustalenie w drodze decyzji wydanej przez właściwego naczelnika urzędu celnego dopuszczalnych norm ubytków piwa, analogicznie jak podmiotom prowadzącym skład podatkowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, straty powstałe w browarze podczas produkcji piwa w systemie przedpłat akcyzy stanowią ubytki w rozumieniu ustawy i powinny być uwzględniane na takich samych zasadach jak w podmiotach produkujących piwo w składach podatkowych.

Organ stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe, gdyż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, straty, które powstają w browarze Wnioskodawcy na poszczególnych etapach produkcji piwa w systemie przedpłat akcyzy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie mieszczą się w definicji ubytków wyrobów akcyzowych zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a) ustawy i w związku z tym, w stosunku do tych strat piwa, nie mogą być ustalane dopuszczalne normy ubytków wyrobów akcyzowych.

Z art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a ustawy wynika, że ubytkami wyrobów akcyzowych są wszelkie straty wyrobów akcyzowych, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wnioskodawca produkuje piwo w systemie przedpłat akcyzy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a zatem straty piwa powstałe na poszczególnych etapach produkcji w browarze Wnioskodawcy, nie stanowią ubytków w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, a co za tym idzie, w stosunku do tych strat nie znajduje zastosowania przepis art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o ustalaniu dopuszczalnych norm ubytków wyrobów akcyzowych przez właściwego naczelnika urzędu celnego w drodze decyzji oraz przepis art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych do wysokości ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu celnego na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1.

Całość interpretacji dla dociekliwych dostępna pod tym linkiem.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.