Reklama piwa – wymogi

Kiedyś pisałem o zakazie reklamy alkoholu i wyjątkowej regulacji przewidzianej dla piwa, które pod warunkiem spełnienia określonych warunków może być reklamowane. Dziś przyjrzymy się tej kwestii nieco bardziej szczegółowo i zobaczymy jakie warunki można spełnić by reklamować swoje piwo na tzw. bilboardach.

Zgodnie z art. 13(1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Reklama i promocja piwa, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:
na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim;

Kwestię jak ten napis wyglądać powinien reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zawiera także załączniki z grafikami jak takie oznaczenia powinny wyglądać i tak:

Na reklamach piwa umieszczanych na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy umieszcza się napis informujący o:
1)szkodliwości spożywania alkoholu, o treści:
„1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Nawet taka ilość szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży i jest niebezpieczna dla kierowców” lub


zakazie sprzedaży napojów alkoholowych małoletnim, o treści:
„1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem”.

  1. Napisy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, umieszcza się w górnej części reklamy, na stanowiącej 20 % reklamy powierzchni podzielonej poziomo na dwie równe części, w taki sposób, aby odległości liter od dolnej i górnej krawędzi części tła były nie większe niż 1/4 wysokości liter, a odległość między wierszami nie większa niż wysokość liter.
  2. Napisy, o których mowa w ust. 1, drukuje się w sposób wyróżniający się od kolorystyki reklamy, w kolorze czerwonym na białym tle lub w kolorze białym na czerwonym tle, wielkimi literami (wersalikami), czcionką Avalon, Avant Garde lub Arial o grubości stanowiącej 20-25 % jej wysokości.

No i wszystko jasne? Chcesz zareklamować swoje piwo na plakacie, bilboardzie? Zwróć uwagę agencji reklamowej (choć w sumie sama powinna być świadoma regulacji dot. napojów alkoholowych) i niech wykorzysta wskazówki określone przez ustawodawcę.

Narzekającym na taką regulację tylko wspomnę, że np. destylatów czy wina reklamować nie wolno w ogóle. O papierosach nawet nie wspomnę. Lata temu pojawiły się pomysły, by na butelkach piwa znalazły się ostrzeżenia analogiczne jak na wyrobach tytoniowych. Misternie wykonane etykiety polskich rzemieślników zastąpiłyby urzędowe napisy o szkodliwości spożywania alkoholu, a z powierzchni reklamowych w miastach i wzdłuż głównych dróg nie zerkałby na nas król Puszczy Białowieskiej. Regulacja co prawda ogranicza swobodę twórczą marketingowców, ale mimo wszystko niewielkim kosztem pozwala na reklamę. Do tego jak na standardy polskiego stanowienia prawa rozporządzenie jest zwięzłe i zrozumiałe dla każdego.

Warto wiedzieć o powyższych wymogach. Ustawa stanowi wprost, że wymóg dodatkowych oznaczeń dot. reklam na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy. Czy to ulotka, czy to wielkopowierzchniowy bilboard – nie ma różnicy. Chcesz reklamować – musisz dodać treść wskazaną przez rozporządzenie.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.