BrowaryHandel piwemReklama i Marketing

Reklama piwa

Reklama piwa

Znana i powszechnie lubiana ustawa o wychowaniu w trzeźwości wprowadza zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych. Jednak dla piwa robi wyjątek pod pewnymi warunkami. Jakimi? Zapraszam do dalszej części wpisu.

Zacznijmy jednak od początku. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości z reklamę alkoholu, uznaje publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych.

Z kolei za promocję alkoholu ustawa uznaje publiczną degustację napojów alkoholowych (o tym szerzej pisałem tu), rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi (podkładki, smycze, koszulki), organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych (wszelkie gratisy do czteropaków), a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych;

Generalnie zasada jest taka, reklama i promocja napojów alkoholowych na terenie kraju jest zabroniona. Wyjątkiem jest jednak piwo (stąd też ten wpis), ale pod ściśle określonymi warunkami.

Te określone warunki dotyczące zarówno reklamy jak i promocji piwa. Do przestrzegania przepisów (pod rygorem grzywny od 10.000 do 500.000 złotych) zobowiązany będzie zarówno zlecający kampanię reklamową (np. browar) jak i przyjmujący zlecenie (agencja reklamowa).

Ustawodawca zdecydował się na określenie czego reklama nie może być prowadzona:

 • w te­le­wizji, radiu, kinie i te­atrze między go­dziną 6:00 a 20:00;
 • na ka­se­tach wideo i in­nych no­śni­kach (DVD i BlueRay też);
 • w prasie mło­dzie­żowej i dzie­cięcej;
 • na okład­kach dzien­ników i cza­so­pism;
 • na słu­pach i ta­bli­cach re­kla­mo­wych i in­nych sta­łych i ru­cho­mych po­wierzch­niach wy­ko­rzy­sty­wa­nych do re­klamy (chyba że 20% po­wierzchni re­klamy zaj­mować będą wi­doczne i czy­telne na­pisy in­for­mu­jące o szko­dli­wości spo­życia al­ko­holu lub o za­kazie sprze­daży al­ko­holu ma­ło­letnim!)
 • przy udziale małoletnich.
ZUBR_dobrzewpasc_max
Podobne billboardy można znaleźć w każdym większym mieście, ostrzeżenie o szkodliwości zajmuje ponad 20% powierzchni reklamy, więc wszystko jest zgodnie z literą prawa.

Jednocześnie reklama i promocja nie może:

 • być kierowana do małoletnich;
 • przedstawiać osób małoletnich;
 • łączyć spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami (choć patrząc na sponsorowanie klubów piłkarskich przez duże browary można nabrać wątpliwości co do skuteczności tego zapisu);
 • zawierać stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązania konfliktów osobistych,
 • zachęcać do nadmiernego spożycia alkoholu;
 • przedstawiać abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób;
 • podkreślać wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego (nic dziwnego, że w Polsce nikt nie reklamuje RISów i porterów bałtyckich 😉 );
 • wywoływać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą oraz sukcesem zawodowym lub życiowym.

Ponadto ustawa zabrania (dotyczy nie tylko piwa, ale wszelkich napojów alkoholowych):

 • reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego (słynna łódka bols).
 • reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.
 • informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu (czyli w zasadzie nie dotyczy producentów piwa), w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego.
  ru-1-r-640,0-n-2137485hmsY
  Głównym polem działalności Grupy Żywiec są napoje poniżej 8% (porter bałtycki to tylko jakiś procent całej sprzedaży) stąd możliwe jest umieszczanie reklamy Żywca w logo Męskiego Grania.

  Jednakże informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18% alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej (tak właśnie jest z Męskim Graniem, gdzie słyszymy tegoroczna trasa Męskiego Grania, sponsorowana jest przez markę Żywiec.

 • zabrania się informowania o, innym niż określone powyżej, sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 • Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producentów, dystrybutorów lub handlowców napojów alkoholowych klientom detalicznym.

 

Jak widać reklama piwa została potraktowana dość liberalnie w stosunku do pozostałych alkoholi, ku niezadowoleniu producentów np. cydru.  Praktyka, zwłaszcza w zakresie sponsorowania wydarzeń sportowych jest jeszcze bardziej liberalna.  Browary nie mają więc powodów do narzekań.

 

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.