BrowaryNewsy

Obniżenie akcyzy za zniszczone piwo “po terminie” – nowe rozporządzenie

Obniżenie akcyzy za zniszczone piwo “po terminie”  – nowe rozporządzenie

Zupełnie niespodziewanie doczekaliśmy się zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, które chyba w założeniu ma stanowić element walki z kryzysem wywołanym koronowirusem. Przyjrzyjmy się co browarom zaoferowali rządzący.

Dnia 1 czerwca 2020 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, które dodało jeden jedyny paragraf nr 44a dotyczący obniżenia akcyzy w przypadku zwróconego i zniszczonego piwa. Jest to regulacja, która ma pomóc browarom, które na skutek koronowirusa nie mogły i nie dały rady swojego piwa sprzedać (między innymi przez działania rządu dot. np. sprzedaży przez Internet). Przyjrzyjmy się tej regulacji od podszewki.

Podatnikowi, który zniszczy piwo zwrócone po upływie jego terminu przydatności do spożycia, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa.

W tym zakresie problemu zasadniczo nie ma. Warunkiem jest by zniszczone piwo było po terminie przydatności do spożycia, tylko wtedy powstanie prawo do obniżenia akcyzy.

Obniżenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik może dokonać do dnia 31 grudnia 2020 r., w przypadku całkowitego zniszczenia do dnia 31 lipca 2020 r. zwróconego piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, dokonanego:

1) w składzie podatkowym albo

2) w miejscu produkcji piwa, w przypadku gdy produkcja odbywa się na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy (przedpłata – przyp. DS.), albo

3) za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Dość liberalne rozwiązanie pozwalające (w przeciwieństwie do paragrafu 17 Rozporządzenia) dokonywać zniszczenia i obniżenia akcyzy także w procedurze przedpłaty. Za zgodą Naczelnika US zniszczenia można dokonać też poza miejscem produkcji/składu podatkowego.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

1) poinformowanie przez podatnika, przed dniem planowanego zniszczenia zwróconego piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze zniszczenia tego piwa, z podaniem planowanej daty, godziny i miejsca niszczenia piwa oraz ilości piwa przeznaczonego do zniszczenia;

2) sporządzenie przez podatnika, w dwóch egzemplarzach, protokołu zniszczenia piwa, który podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel naczelnika urzędu celno-skarbowego, potwierdzając dane umożliwiające w szczególności ustalenie:

a) daty zniszczenia piwa,

b) przyczyny zniszczenia piwa,

c) ilości zniszczonego piwa w hektolitrach ze wskazaniem liczby stopni Plato – oddzielnie dla piwa o różnej wartości stopni Plato,

d) sposobu zniszczenia piwa.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, właściwy naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika może udzielić zgody na zniszczenie piwa bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.

W przypadku udzielenia zgody na zniszczenie piwa bez obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie przez podatnika, w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym dokonano zniszczenia piwa, oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, potwierdzającego jego zniszczenie.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera w szczególności dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2, potwierdzone czytelnym podpisem składającego oświadczenie.

Szczęśliwie regulacja nie jest zbyt obszerna i zasadniczo nie budzi wątpliwości. Pozwala na zwrot przeterminowanego piwa, jego zniszczenie i obniżenie akcyzy tak dla browarów działających jako składy podatkowego jak i jako “przepłatowcy”. Co jest istotne przepis ma charakter tymczasowy, bo prawo do obniżenia akcyzy wygaśnie wraz z końcem roku, a zniszczenia należy dokonać do 31 lipca 2020 roku .

Szkoda, że nikt nie pomyślał by to rozwiązanie implementować na stałe. A Wy jak oceniacie nowe rozporządzenie?

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.