Handel piwemPiwo bezalkoholowe

Zezwolenie na sprzedaż piwa bezalkoholowego?

Zezwolenie na sprzedaż piwa bezalkoholowego?

Chyba już ostatni wpis z cyklu dot. piwa bezalkoholowego. Ostatnio było o tym, czy piwo takie można sprzedawać nieletnim. Dziś o tym, czy na sprzedaż takiego piwa trzeba uzyskać stosowne zezwolenie, takie jak dla normalnego piwa.

Jak zawsze kilka przepisów z ustawy o wychowaniu w trzeźwości dla rozjaśnienia sprawy:

  1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej ,,organem zezwalającym”.

  2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy.

  3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

I jeszcze raz definicja napoju alkoholowego:

Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

Jeszcze raz podkreślam. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zawiera legalną definicję napoju alkoholowego. To, że inne przepisy w tym np. przepisy prawa akcyzowego zawierają inna definicję nie ma nic do rzeczy. Definicja wyraźnie mówi, że napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest wszystko powyżej 0,5% obj. Kropka. Skoro tak, to każde użyte sformułowanie napój alkoholowy, trzeba rozpatrywać w kontekście tejże definicji. Nie prawa akcyzowego, a właśnie tej definicji. W związku z czym tylko sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się na podstawie zezwolenia odpowiedniego organu. To, że piwo bezalkoholowe jest piwem nie ma nic do rzeczy, bo operujemy tutaj nie definicją piwa a definicją napoju alkoholowego. Piwo pojawia się dopiero w kontekście kategorii wydawanych zezwoleń.

Co mnie bardziej niepokoi to, to że wiele organów w różnych miejscach Polski wymaga takiego zezwolenia, co jest absolutnie sprzeczne z prawem. Każdy sklep, nawet nie mający zezwolenia na handel napojami alkoholowymi może sprzedawać napoje bezalkoholowe. Inne stanowisko Organów to tylko próba pozyskania dodatkowych środków pochodzących z wydawanych zezwoleń.

piwo bezalkoholowe

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.