Browary

Zdolność produkcyjna a decyzja środowiskowa

Zdolność produkcyjna a decyzja środowiskowa

Rozpoczynając prace nad szeroko rozumianym otworzeniem własnego browaru rzemieślniczego (ale też restauracyjnego) należy sprawdzić, czy nie zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W tym kontekście kluczowe jest pojęcie zdolności produkcyjnej.

W toku przygotowywania inwestycji zajść może konieczność dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach uzyskiwania tzw. decyzji środowiskowej. Jest to procedura poprzedzająca właściwy proces inwestycyjny w postaci uzyskania warunków zabudowy, zatwierdzenia projektu budowlanego czy finalnie uzyskanie pozwolenia na budowę.  Warto wiedzieć, czy będziemy zobligowani do jej przechodzenia.

Zgodnie z art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

  • planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  • planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. ustawy

Dalej w art. 71 jest mowa iż:

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Które przedsięwzięcia mogą być uznane za oddziaływujące na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

I tak zgodnie z § 3. ust. 1 pkt 99) tego rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: browary lub słodownie, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;

Problem stanowi ustalenie co w ogóle należy rozumieć przez zdolność produkcyjną. Ani w/w. ustawa ani rozporządzenie nie przychodzą nam z pomocą. Sięgnąć można do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Zgodnie z objaśnieniami do załącznika do rozporządzania zdolność produkcyjna to największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

W związku z tym jeżeli browar produkuje ponad 50 ton piwa w ciągu roku to będzie kwalifikowała się do uzyskania decyzji środowiskowej i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Interpretacja przepisów potrafią się znacząco różnic w zależności od rejonu Polski. Niemniej warto próbować przekonać urzędników, że nasz browar będzie miał zdolność produkcyjną poniżej 50 ton rocznie, co pozwoli uniknąć żmudnej i czasochłonnej procedury związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach co w efekcie przybliży nas w czasie do otworzenia wymarzonego browaru.

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.