BrowaryOchrona własnych produktów

Drożdżowe piractwo

Czy drożdże mogą być opatentowane? I czy zbieranie i ponowne wykorzystywanie gęstwy przez browar może być uznane za „piractwo”? Odpowiedź w najnowszym wpisie.

Na oba z pytań należy odpowiedzieć twierdząco. Drożdże mogą być opatentowane jako tzw. wynalazek biotechnologiczny. Przez wynalazek biotechnologiczny zgodnie z art. 931 pkt 1 ustawy prawo własności przemysłowej rozumie się wynalazek w rozumieniu art. 24 p.w.p.

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Dodatkowo ma być to wynalazek dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego ten materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.

Art. 932 p.w.p.
Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się w szczególności wynalazki stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze;

Krótko mówiąc drożdże mogą być przedmiotem patentu, podobnie jak sposób ich otrzymywania. To, że poprzednio występowały w naturze nie musi mieć znaczenia.

Zasadą jest to, iż uprawniony z patentu może korzystać z opatentowanego sposobu otrzymywania bądź wynalazku biotechnologicznego z wyłączeniem innych osób. Dokładnie jak w przypadku innych patentów. Art. 66 ust. 1 p.w.p. wylicza czego uprawniony może zabronić. Zgodnie z tym przepisem uprawniony może zabronić osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na (w zakresie patentu na wytwór) – wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzeniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku

W zakresie patentu na sposób zabronione jest stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku jak i używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Patent na materiał biologiczny mający określone w zastrzeżeniu patentowym indywidualne cechy charakterystyczne obejmuje każdy materiał biologiczny otrzymany z danego materiału biologicznego przez reprodukcję w identycznej albo odmiennej formie i mający takie same indywidualne cechy charakterystyczne.

Jaki z tego wniosek? Nie jest więc dozwolone zbieranie gęstwy i ponowne jej używanie w przypadku browarów. Ograniczenie to nie dotyczy piwowarów domowych z prostego względu ich działalność nie jest działalnością zarobkową, gospodarczą. Oczywiście zakaz ten dotyczy tylko szczepów objętych prawem ochronnym na wynalazek biotechnologiczny.

Naruszając prawo z patentu narażamy się na wyciągnięcie konsekwencji przez uprawnionego. To, czy dany szczep drożdży od danego producenta chroniony jest prawem wyłącznym można sprawdzić na odpowiednich bazach danych udostępnianych m.in. przez Urząd Patentowy RP.

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.