Archwialne

Piwo pod chmurką: Szczecin

Piwo pod chmurką: Szczecin

Pozostajemy na Pomorzu, jednak z Gdańska kierujemy się na zachód do Szczecina. Co tamtejsi radni uradzili w kwestii zakazów spożywania alkoholu? Zapraszam do lektury!

Całość została uregulowana w uchwale nr  XXVII/705/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2008 r.w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin.

Zanim do sedna warto zwrócić uwagę na niezwykle ciekawą preambułę

W celu stworzenia rodzicom lub opiekunom lepszych warunków do przygotowania dzieci i młodzieży do życia w trzeźwości, do wychowywania ich w otoczeniu wolnym od negatywnych zachowań często wynikających ze spożywania napojów alkoholowych w miejscu ich zamieszkania, wypoczynku i zabawy, a także celem zapewnienia mieszkańcom spokoju, poczucia bezpieczeństwa i porządku w miejscu zamieszkania i wypoczynku; Rada Miasta Szczecin, uchwala co następuje:

Teraz przechodzimy do zasadniczej części uchwały:

Wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin, nie objętych ustawowym zakazem spożywania tych napojów:
 1. w częściach wspólnych i na podwórkach wielorodzinnych budynków mieszkalnych, z wyłączeniem budynków składających się z nie więcej niż czterech lokali mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, z uwagi na potrzebę zapewnienia spokoju, porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom,
 2. na terenach obiektów i boisk sportowych,
 3. na skwerach, służących mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji,
 4. na placach zabaw dla dzieci i młodzieży.
Wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest budynek składający się z co najmniej dwóch lokali mieszkalnych.

Dalej uchwała stanowi, iż zakaz, o którym mowa powyżej nie obowiązuje w razie wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w danym miejscu.

Jak zawsze pojawia się ten sam zarzut do uchwały – zbyt daleko idąca ogólność. Miejsca objęte zakazem powinny być dokładniej opisane. Niemniej póki uchwała obowiazuje pozostaje się do niej stosować.

Jak zawsze przytoczę postanowienia ustawowe z art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, gdzie wskazane jest, iż spożywanie alkoholu zabronione jest:

 • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,opiekuńczych i domów studenckich;
 • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
 • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
 • w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych;
 • w ośrodkach szkoleniowych(dotyczy tylko alkoholi powyżej 18 % zawartości alkoholu).
 • w domach wypoczynkowych. (dotyczy tylko alkoholi powyżej 18 % zawartości alkoholu);
 • na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
 • na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów;

Tak wygląda kwestia zakazu spożywania alkoholu w Szczecinie. Kolejne miasta niebawem!

 

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Jeden komentarz

 1. 1) Do § 1 ust. 1 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:
  „5) na terenach kąpielisk, plaż i kompleksów rekreacyjnych, poza wydzielonymi
  na ten cel lokalami, stanowiącymi punkty sprzedaży
  napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.