Archwialne

Piwo pod chmurką: Olsztyn

Piwo pod chmurką: Olsztyn

Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, o tym mieście jeszcze przy okazji cyklu piwo pod chmurką nie pisałem. A że pojawiły się głosy, że warto to odpowiadam na społeczne zapotrzebowanie.

Jak zawsze zacznijmy od ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Zgodnie z art. 14 tej Ustawy zabrania się spożywania napojów alkoholowych:

 • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
 • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
 • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
 • w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych;
 • w ośrodkach szkoleniowych (dotyczy tylko alkoholi powyżej 18 % zawartości alkoholu).
 • w domach wypoczynkowych. (dotyczy tylko alkoholi powyżej 18 % zawartości alkoholu);
 •  na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
 • na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów;

Mając na uwadze zakończoną pod koniec kwietnia sprawę pana Marka Tatały, można śmiało powtórzyć za Sądem Najwyższym, że ulicę należy rozumieć według ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zawierająca w jej art. 4 pkt 3 definicję legalną pojęcia „ulica” jako „drogi na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe”. SN wyraźnie przyjął, że nie można odwoływać się do aktów prawnych niższego rzędu, w sytuacji gdy mamy definicję w akcie rangi ustawowej. Przypomnę, że wywód SN zapadł w postanowieniu odmawiającym podjęcia uchwały. Nie mam do czynienia z zasadą prawną i Sądy mogą orzekać inaczej. Niemniej mamy teraz skuteczne narzędzie (w postaci uzasadnienia postanowienia SN) do walki z patologiami przy wystawianiu mandatów.

Ulice, parki i place. Dobrze, a gdzie jeszcze Olsztyńscy radni wprowadzili zakaz spożywania napojów alkoholowych?

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/362/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 22 lipca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadzono następujący zapis:

 1. Wprowadza się zakaz wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na obszarze Centrum Rekreacyjno – Sportowego Ukiel w Olsztynie, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu w punktach sprzedaży tych napojów.
 2. Zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu w miejscach, o których mowa w ust. 4, nie obowiązuje w czasie trwania imprez o charakterze ogólnomiejskim na otwartym powietrzu, które odbywają się za zezwoleniem wydanym w związku z ich organizacją. W przypadku, o którym mowa w zd. 1 zakaz spożywania alkoholu nie obowiązuje wyłącznie w miejscu organizacji tych imprez.”.

Mam nadzieję, że ten wpis rozwieje wątpliwości mieszkańców Olsztyna.

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.