Piwo pod chmurką: Olsztyn

Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, o tym mieście jeszcze przy okazji cyklu piwo pod chmurką nie pisałem. A że pojawiły się głosy, że warto to odpowiadam na społeczne zapotrzebowanie.

Jak zawsze zacznijmy od ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Zgodnie z art. 14 tej Ustawy zabrania się spożywania napojów alkoholowych:

 • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
 • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
 • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
 • w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych;
 • w ośrodkach szkoleniowych (dotyczy tylko alkoholi powyżej 18 % zawartości alkoholu).
 • w domach wypoczynkowych. (dotyczy tylko alkoholi powyżej 18 % zawartości alkoholu);
 •  na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
 • na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów;

Mając na uwadze zakończoną pod koniec kwietnia sprawę pana Marka Tatały, można śmiało powtórzyć za Sądem Najwyższym, że ulicę należy rozumieć według ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zawierająca w jej art. 4 pkt 3 definicję legalną pojęcia „ulica” jako „drogi na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe”. SN wyraźnie przyjął, że nie można odwoływać się do aktów prawnych niższego rzędu, w sytuacji gdy mamy definicję w akcie rangi ustawowej. Przypomnę, że wywód SN zapadł w postanowieniu odmawiającym podjęcia uchwały. Nie mam do czynienia z zasadą prawną i Sądy mogą orzekać inaczej. Niemniej mamy teraz skuteczne narzędzie (w postaci uzasadnienia postanowienia SN) do walki z patologiami przy wystawianiu mandatów.

Ulice, parki i place. Dobrze, a gdzie jeszcze Olsztyńscy radni wprowadzili zakaz spożywania napojów alkoholowych?

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/362/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 22 lipca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadzono następujący zapis:

 1. Wprowadza się zakaz wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na obszarze Centrum Rekreacyjno – Sportowego Ukiel w Olsztynie, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu w punktach sprzedaży tych napojów.
 2. Zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu w miejscach, o których mowa w ust. 4, nie obowiązuje w czasie trwania imprez o charakterze ogólnomiejskim na otwartym powietrzu, które odbywają się za zezwoleniem wydanym w związku z ich organizacją. W przypadku, o którym mowa w zd. 1 zakaz spożywania alkoholu nie obowiązuje wyłącznie w miejscu organizacji tych imprez.”.

Mam nadzieję, że ten wpis rozwieje wątpliwości mieszkańców Olsztyna.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.