Reprezentacja w sporach z urzędami

Produkcja i handel alkoholem to dziedzina obwarowana licznym nadzorem, ze strony urzędów administracji publicznej. Może się zdarzyć, że kontrola zakończy się nałożeniem kar pieniężnych. Nie warto się poddawać, często racja jest po stronie producentów. Oferuję pomoc prawną w sporach z urzędami.