Browary

Nowy obowiązek dla browarów – certyfikat małego producenta

Nowy obowiązek dla browarów – certyfikat małego producenta

Siódmego marca 2022 roku w życie weszła ustawa o wyrobach winiarskich. Procedowana jak na aktualne standardy całkiem długo, z branżowymi konsultacjami i z trzymiesięcznym vacatio legis. W piwnym świecie jednak ustawa ta nie znalazła specjalnego zainteresowania – bo zasadniczo dla piwowarów i browarów nie zmienia nic. No prawie nic.

Owszem – sama ustawa o wyrobach winiarskich nie dotyczy piwa – traktuje ona o winie, cydrze czy miodzie pitnym. Ale jednak gdzieś tam rykoszetem w piwo uderza. Tylko gdzie? Ktoś weźmie do ręki ustawę, przeczyta i powie – ani słowa o piwie! Przyznam rację – ani słowa o piwie. Nawet przepisy przejściowe i zmieniające inne ustawy nie odnoszą się do piwa. Jak to mówi popularny mem – we need to go deeper. Z polskim ustawodawcą nie ma tak łatwo, trzeba porządnie poszukać.

Otóż  gdy spojrzymy na przepisy wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym to odkryjemy, że na skutek wydania ustawy o wyrobach winiarskich wydano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego . I tam mamy zmianę, której szukamy. Bingo!

Rozporządzenie to zmienia Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, które dla małych browarów jest arcyważne. To na podstawie tego rozporządzenia mogą płacić akcyzę obniżoną o 50%.

Co dokładnie się zmieniło? W interesujących browary § 12 znajdziemy dodany ustęp 9, który brzmi tak:

Warunkiem stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest posiadanie przez producenta piwa certyfikatu małego producenta, którego wzór określa akt wykonawczy Komisji Europejskiej wydany na podstawie art. 23a ust. 4 lit. a dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L 316 z 31.10.1992, str. 21 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 206, z późn. zm.). W przypadku, o którym mowa w ust. 5, warunkiem stosowania zwolnienia jest posiadanie certyfikatu małego producenta przez każdego ze współpracujących ze sobą podatników. Przepisy art. 97a ust. 2-12 ustawy stosuje się odpowiednio.

Rozporządzenie odsyła więc nas do art. 97a ust. 2-12 ustawy o podatku akcyzowym, czyli przepisów wprowadzonych … ustawą o wyrobach winiarskich. Krąg został zamknięty.

Treść tych przepisów znajdziecie TUTAJ.

Ale co to oznacza dla producentów piwa? Otóż, jeżeli nadal chcą korzystać z obniżonej stawki akcyzy muszą uzyskać status małego producenta i odpowiedni certyfikat. Wniosek wydaje właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek, o spełnieniu warunków składa się jedynie oświadczenie. W związku z czym nie ma potrzeby dokonywania jakiś dodatkowych czynności. Co jest istotne – taki status przyznaje się na jeden rok kalendarzowy. Więc w zasadzie browary już teraz powinny tłumnie ruszyć do swoich Urzędów Skarbowych z takimi wnioskami. Dobrze byłoby przecież z obniżonej akcyzy  nadal korzystać. Prawda?

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.