Browary

Uwaga kontrola!

Uwaga kontrola!

Prowadzenie biznesu  w Polsce to konieczność uświadomienia sobie, że słowo „swoboda” w nazwie ustawy regulującej podstawowe zasady prowadzenia biznesu w Polsce, zostało tam umiejscowione przez kogoś o sporym poczuciu humoru. Każdy przedsiębiorca musi być świadomy kontroli, która może lada moment wpaść do siedziby przedsiębiorstwa. Gdy prowadzisz działalność związaną z podatkiem akcyzowym jest jeszcze gorzej.

Dziś zajmiemy się kilkoma podstawowymi obowiązkami jakie obciążają producentów wyrobów akcyzowych w postaci piwa.

Interesująca nas tematyka jest zamieszczona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie ustawy o służbie celnej.

Kontroli podlega przestrzeganie przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w tym piwa. Zarówno produkowanego w składzie podatkowym, jak i poza (w procedurze przedpłaty).

Kontrola jest wykonywana doraźnie lub jako kontrola stała i polega na:

  1. bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego, zwanego, w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą (w przypadku browaru będzie to np. podczas wybicia brzeczki);
  2. kontroli obrachunkowej stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi;
  3. pobieraniu i badaniu próbek wyrobów akcyzowych;
  4. kontroli dokumentacji związanej z działalnością objętą kontrolą.

Kontrola stała co do zasady produkcji piwa nie dotyczy, przejdźmy więc dalej. Jeśli chodzi o pkt 2 to głównie chodzi o ubytki. Rozliczenia ubytków wyrobów akcyzowych dokonuje się zgodnie odrębnymi przepisami. O ubytkach pisałem tutaj. Z kolei kontrole prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego obejmują wstępne wpłaty podatku akcyzowego za okresy dzienne oraz wpłaty podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, lub terminowe składanie deklaracji przedpłaty.

Produkcja piwa jest czynnością o której musi zostać poinformowany właściwy organ kontroli. Podmiot produkujący piwo przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz terminów warek piwa na następny okres, z podaniem daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia gotowania warki. Chodzi o to, by jeśli Organ chciał być przy wybiciu to podanie konkretnej godziny mu tu umożliwi.

Zmiany w wykazie, o którym mowa w ust. 1, należy odnotować na kopii tego wykazu oraz niezwłocznie powiadomić o zmianach właściwego naczelnika urzędu celnego.

Nie tylko o produkcji piwa należy informować. Obowiązkiem browaru jest także notyfikacja każdego przypadku, gdy zachodzi potrzeba utylizacji np. zepsutego lub niespełniającego wymogów jakości piwa.

Browar przed dniem planowanego niszczenia piwa nieprzydatnego do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia informuje właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze jego niszczenia, podając datę i godzinę, rodzaj i ilość niszczonych wyrobów.

W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym niszczeniu piwa, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym w informacji terminie, podmiot dokonuje zniszczenia wyrobów bez obecności funkcjonariusza.

Jest to korzystna zmiana, jeszcze jakiś czas temu utylizacja piwa mogła nastąpić wyłącznie w obecności funkcjonariusza. Obecnie przepisy dla piwa zostały zliberalizowane, co można uznać za krok w dobrą stronę.

Są to podstawowe obowiązki producenta piwa o których musi wiedzieć, o dokumentacji w toku jego produkcji pisałem tutaj, treść najnowszego rozporządzenia z wzorami dokumentacji znajdziecie z kolei tutaj.

 

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.