BrowaryPiwowarstwo domowe

O zakazie wprowadzania drożdży do…kanalizacji

Mało kto wie, ale polskie prawo zabrania wprowadzania do kanalizacji… drożdży.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w art. 9 stanowi iż:
Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1)   odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn,
drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2)   odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3)   substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4)   substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5)   odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6)   ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a)  obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b)  stacji krwiodawstwa,
c)  zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d)  laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ściekówbytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Czym są urządzenia kanalizacyjne mówi nam słowniczek pojęć z tej ustawy:
urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
Sprawa jest prosta, a mało komu znana. Ot taka ciekawostka. Drożdży nie wolno utylizować poprzez zrzucenie (wylanie) ich do kanalizacji, bo mogą ją zatkać. Dotyczy to i browarów (które są raczej świadome tych kwestii) jak i  piwowarów domowych. Ustawa nie przywiduje rozróżneinia. Co prawda istnieje mała szansa na wykrycie, ale chodzi tu także o to, by woda w naszych kranach była możliwie najlepszej jakości.
Drugim aspektem jest kara: ograniczenie wolności albo grzywna do 10 000 zł.
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż jest to przepis martwy, ale w ramach ciekawostki warty do przytoczenia.

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.