Skip to main content

Zakładamy browar: 4. Zezwolenie

Zakładanie, krok po kroku, swojego browaru wchodzi w decydującą fazę. Dziś pierwszy z dwóch wpisów dotyczących stosownych zezwoleń. Dziś skupimy się wyłącznie na browarach kontraktowych, które w ostatnim czasie powstają w Polsce jak grzyby po deszczu.

Gdy myślimy o browarze kontraktowym instynkt podpowiada nam, że wymagane będzie zezwolenie na produkcję alkoholu w postaci piwa. Nic bardziej mylnego – browary kontraktowe w Polsce działają w zasadzie jako hurtownie piwa. Zlecają uwarzenie piwa według określonej receptury, często bezpośrednio nadzorując proces tworzenia, browarowi stacjonarnemu. Po uwarzeniu i zabutelkowaniu, gotowe piwo browar stacjonarny sprzedaje kontraktowemu. Stąd też dziś zajmiemy się zezwoleniem na hurtowy obrót alkoholem – kluczowym dla kontraktowców.

W przypadku pozwolenia na obrót hurtowy piwem organem uprawnionym do wydania zezwolenia jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie.

Jak to było do przewidzenia, żeby uzyskać zezwolenie trzeba złożyć wniosek który musi zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, który składa wiosek jego siedzibę oraz adres, numer wpisu w KRS albo numer NIP w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych;
 • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej tj. gdzie będzie nasza „hurtownia”;
 • wnioskowany termin ważności zezwolenia (który i tak jest ograniczony ustawowo o czym dalej).

Do wniosku należy również dołączyć komplet załączników:

 • odpis z KRS albo z CEiDG,
 • umowę spółki cywilnej, gdy formą prowadzonej działalności gospodarczej jest spółka cywilna;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu będącego naszą hurtownią (np. umowa najmu, księga wieczysta),
 • decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego (tzw. sanepid), potwierdzającą przydatność magazynu wskazanego przez przedsiębiorcę do przechowywania piwa (tu nie ma jasnych reguł, ale pomieszczenie powinno mieć wysokość 2,5 metra, zmywalne ściany i podłogę i dostęp do bieżącej wody – więcej informacji udzieli właściwy sanepid);
 • zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamiast zaświadczenia urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wnioskodawca może przedłożyć opinię dotyczącą możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
 • oryginał zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,
 • oryginał zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Tyle o wymogach. Czas rozpatrzenia wniosku co do zasady wynosi 30 dni.
Wszystko zależy od danego urzędu marszałkowskiego.

Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wydawane jest na czas określony. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa wydawane są na czas nie dłuższy niż 2 lata.

Opłata wynosi 4000 zł do jej uiszczenia zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy występują o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

 

Jak widać, jak na polskie realia, nie jest to nadto skomplikowana procedura. O tym fakcie najlepiej świadczy, że forma prowadzenia browaru kontraktowego jako hurtowni jest obecnie najpopularniejszą w Polsce.

W następnym wpisie z tego cyklu zagadnienie o wiele bardziej skomplikowane – bo kwestia zezwoleń w przypadku browaru fizycznego.

10 thoughts to “Zakładamy browar: 4. Zezwolenie”

 1. Pingback: Zakładamy browar: 5. Budynek | BROWAR PARAGRAF
 2. Witam,
  Mam pytanie podobne do poprzedniego, jednak chodzi mi o znalezienie wszystkich ustaw, które wiążą się z otwarciem browaru.
  Z góry dzięki za pomoc

    1. Bardzo mi przykro, ale nie ma takiej możliwości – zajęło by mi to zapewne cały dzień – aktów prawnych ustaw, rozporządzeń, prawa unijnego jest kilkadziesiąt. Po wtóre to które akty znajdą zastosowane zależy od konkretnej sytuacji, jest zbyt wiele zmiennych.

     Jeżeli potrzebuje Pan jakiś konkretnych informacji zapraszam do kontaktu, postaram się pomóc.

 3. Witam,

  jeżeli wynajmujesz część powierzchni magazynu, który jest własnością hurtowni artykułów spożywczych, to w dalszym ciągu musisz starać się o wszystkie pozwolenia dotyczące magazynowania napojów alkoholowych – piwa do 18%?
  Być może wystarczy otrzymać pozwolenie na sprzedaż hurtową oraz założenie własnej firmy? Pomijając wszystkie pozostałe formalności, skoro hurtownia już ma pozwolenie na obrót towarem i ich magazyn spełnia wszelkie warunki magazynowe-sanepidu?

  Podając adres siedziby firmy, należy podać adres tej hurtowni, w której się dzierżawi powierzchnię?

  1. Raczej Sanepid na to nie zezwoli, choć na 100% tego nie powiem. Różnie do różnych rzeczy w kraju podchodzą.

   Adres firmy to adres siedziby, a nie hurtowni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.